FAQ

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragenWaar komt de naam OpenWave vandaan?

‘Wave’ staat voor ‘Werken Aan VErgunningen’. Het voorvoegsel ‘Open’ heeft Wave gekregen om te onderstrepen dat het product in cocreatie tot stand komt. OpenWave werd in 2009 als Open Source product onder GPL Open Source licentie gebracht. Vaak worden verbeteringen gezamenlijk gefinancierd wat leidt tot inbreng, coherentie en lage kosten. Uw (publieke) middelen komen dus direct ten goede aan een gezamenlijke (publieke) oplossing.


Hoe werkt dat ‘Open Source’ bij OpenWave?

Er zijn geen licentiekosten en de broncode is vrij beschikbaar. Er is maar één broncode, en alles zit daarin, alle functionaliteit is voor iedereen beschikbaar. Alle investeringen in het product komen dus ten goede aan een gezamenlijke oplossing, die door u en uw collega’s gebruikt kunnen worden. Dat dit werkt wordt bewezen door het succes en de innovatiekracht van OpenWave. We zijn trots op het open, moderne karakter van het product.
Het open karakter versterkt de mogelijkheden van cocreatie. Gebruiksorganisaties leveren belangrijke input met betrekking tot doorontwikkeling. Er is minder sprake van een scheiding klant-leverancier (met bijbehorende frustrerende prikkels) omdat de belangen meer op één lijn liggen.
Hier kunt u de mening lezen van enkele gebruikers.
OpenWave is een voor iedereen beschikbaar, kant een klaar product voor de omgevingswet. Kom erbij!


Onder welke licentie wordt OpenWave uitgebracht?

OpenWave gebruikt het Dual-License model.
Dezelfde broncode wordt sinds 2009 onder 2 licenties beschikbaar gesteld.
De belangrijkste licentie is de GPL v3. Het doel van deze licentie is om software vrij te maken voor gebruik en cocreatie.
Zie GPLv3 License en GNU General Public License Wikipedia
De tweede licentie is een closed source licentie, o.a. omdat er in sommige aanbestedingen licentiekosten uitgevraagd worden in het prijsmodel.


Wie maakt OpenWave dan?

OpenWave wordt gemaakt door REM Automatisering B.V. Wij zijn een Nederlands bedrijf dat al 3 decennia software maakt voor de overheid.
Daarnaast wordt er actief gewerkt aan een community van zzp-ers, klanten en bedrijven die allemaal meebouwen, implementeren, creëren en hun kennis en kunde vrij delen.Waar wordt dit dan mee bekostigd?

REM heeft de broncode gedoneerd in 2009. Het product bestond toen al ruim 10 jaar. De gebruikers, gemeenten en omgevingsdiensten, hebben gezamenlijk de doorontwikkeling bekostigd in de vorm van projectfinanciering.
Verder heeft REM inkomsten uit service- en hosting overeenkomsten, cursussen en implementaties. Dit wordt geherinvesteerd in doorontwikkeling, sturing, en bijvoorbeeld de website en gebruikersbijeenkomsten.


Heb ik wel garanties?

Als u producten afneemt van REM heeft u dezelfde garanties als bij gesloten producten. REM garandeert service en onderhoud op OpenWave als u een servicecontract heeft. En natuurlijk gelden ook gewoon de SLA’s en andere verplichtingen zoals bij ieder ander bedrijf. Wij voldoen aan dezelfde regels als alternatieven, maar leveren meer vrijheid.


Is open source een risico?

Sommige Open Source wordt hobbymatig ontwikkeld door eenlingen en dat biedt kwaliteits- en continuïteitsrisico’s. Soms ontbreekt professionele ondersteuning voor dergelijke pakketten.
OpenWave wordt ontwikkeld door een zeer ervaren, professioneel bedrijf, met een grote, nauw betrokken klantengroep waarvoor OpenWave hun ICT-ruggegraat vormt.


Is open source een kans?

Volgens de Nederlandse politiek en vele bestuurders wel. Er zijn meerder moties aangenomen om Open Source gebruik te stimuleren. Ook de Europese Commissie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG (Common Ground) stimuleren Open Source en transparant werken.
Er worden veel verschillende redenen genoemd zoals:
– kostenbeheersing
– meer innovatie en bedrijvigheid
– betere samenwerking
– hergebruik, duurzaamheid
– transparantie van algoritmen voor beslissingen/processen
– betere kansen voor open data
– onafhankelijkheid van grote buitenlandse bedrijven
– gesloten software heeft soms te maken met kwaliteitsverlies onder invloed van de
(commerciële) doelstellingen van een leverancier. (vendor lock-in)
– meer controle over software en data van bedrijfskritische systemen
– meer kansen voor eigen kennis en kunde op het vlak van bedrijfskritische processen
– autonomie van bestuur
– publieke middelen investeren in een publiek beschikbare oplossing
– een stem in de roadmap
– beter dan escrow
Kamerbrief ‘Open Tenzij’ van staatssecretaris Knops (2020-2021) (lees ook de bijlage voor de overwegingen)
Zie ook Motie Vendrik (Wikipedia)En beveiliging?

Beveiliging is een kwestie van de kwaliteit van de software. Niet van geheimhouding van broncode. Het bewijs komt uit de praktijk. Een groot deel van de servers, smartphones, en het internet zelf zijn Open Source. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht is het niet zomaar mogelijk om de broncode aan te passen.


Bewijs?

U hoeft ons niet op ons woord te geloven. De vergunningen en inspecties van vele miljoenen Nederlandse burgers en bedrijven worden via OpenWave afgehandeld. 35% van de omgevingsdiensten in Nederland werkt met OpenWave, naar grote tevredenheid. OpenWave werkt ook erg goed voor gemeenten en provincies. Zie gebruikers, deze organisaties vertellen u graag over OpenWave.
OpenWave wordt al 25 jaar actief ontwikkeld.


Is OpenWave een cloud product?

De keus is aan u. OpenWave kan als volledig cloud product worden afgenomen. Naar wens inclusief cloud-dms en cloud-digikoppelingen (BAG, GBA, OLO, NHR, DSO, SWF, GVOP, InspectViews, en veel meer). Maar OpenWave kan ook in uw eigen omgeving worden geïnstalleerd, of aan een eigen DMS worden gekoppeld. De afweging is er vaak een tussen ontzorgen (cloud) en controle c.q. vertrouwen (zelf). In enkele gevallen maken beperkingen van uw bestaande partnersystemen een onderdeel uit van de afweging.


Is OpenWave een browser toepassing?

Ja. Het werkt met de belangrijkste versies van de bekende browsers. Met de standaardinstellingen. Een actuele lijst is beschikbaar. Er zijn geen browser-plugins nodig, want dit geeft al snel problemen met compatibiliteit en systeembeheer.