FAQ

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen

Waar komt de naam OpenWave vandaan?

‘Wave’ staat voor ‘Werken Aan Vergunningen’. Het voorvoegsel ‘Open’ heeft Wave gekregen om te onderstrepen dat het product in cocreatie tot stand komt. OpenWave werd in 2009 als Open Source product onder GPL OpenSource licentie gebracht. Vaak worden verbeteringen gezamelijk gefinancierd wat leidt tot inbreng, coherentie en lage kosten. Uw (publieke) middelen komen dus direct ten goede aan een gezamelijke (publieke) oplossing.


Wat is open source software?

Opensourcesoftware (soms ook openbronsoftware) is computerprogrammatuur waarvan de gebruiker de licentie heeft om naast gebruiker, ook ontwikkelaar te zijn. Als gevolg hiervan is het vrijgeven van de broncode onderdeel van de licentie. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om de software te bestuderen, aan te passen, te verbeteren, te verspreiden of verkopen. Lees meer op wikipedia


Hoe werkt dat bij OpenWave?

Er zijn geen licentiekosten en de broncode is vrij beschikbaar. Alle inversteringen in het product komen dus ten goede aan een gezamelijke oplossing, die door u en uw collega’s gebruikt kunnen worden. Dat dit werkt wordt bewezen door het succes en de innovatiekracht van OpenWave.We zijn trots op het open, moderne karakter van het product.


Wie maakt OpenWave dan?

De broncode van OpenWave wordt gemaakt door REM Automatisering B.V. Dat is een Nederlands bedrijf dat al 3 decennia software maakt voor de overheid.


Waar wordt dit dan mee bekostigd?

REM heeft de broncode gedoneerd in 2009. Het product bestond toen al ruim 10 jaar. De gebruikers, gemeenten en omgevingsdiensten, hebben gezamelijk de doorontwikkeling bekostigd in de vorm van projectfinanciering. Verder heeft REM inkomsten uit service- en hosting overeenkomsten, cursussen en implementaties. Dit wordt geherinvesteerd in doorontwikkeling, sturing, en bijvoorbeeld de website en gebruikersbijeenkomsten.


Heb ik wel garanties?

Als u producten afneemt van REM heeft u dezelfde garanties als bij gesloten producten. REM garandeert service en onderhoud op OpenWave als u een servicecontract heeft. En natuurlijk gelden ook gewoon de SLA’s en andere verplichtingen zoals bij ieder ander bedrijf.


Is open source een risico?

Overheden stimuleren het gebruik van Open Source software. Daarvoor zijn goede redenen zoals vermindering van het risico op vendor-lock-in (machtsmisbruik door een leverancier) en redement op investeringen. Dit is in het huidige overheids ICT klimaat een actueel thema. REM Automatisering distantieert zich expliciet van degelijke praktijken. Onze ervaring is dat open source producten vaak hoge kwaliteit bieden door het vele-ogen principe. Gesloten software heeft soms met kwaliteitsverlies onder invloed van de (commerciele) doelstellingen van een leverancier.


En beveiliging?

Beveiliging is een kwestie van de kwaliteit van de software. Niet van geheimhouding van broncode. Het bewijs komt uit de praktijk. Een groot deel van de smartphones, en het internet zelf zijn open source.


Bewijs?

U hoeft ons niet op ons woord te geloven. Er werken 3 omgevingsdiensten met OpenWave, naar grote tevredenheid, en dat is vrij uniek in VTH-ICT. Informeer bij hen.


Is OpenWave een cloud product?

De keus is aan u. OpenWave kan als volledig cloud product worden afgenomen. Naar wens inclusief cloud-dms en cloud-digikoppelingen (BAG, GBA, OLO NHR). Maar OpenWave kan ook in uw eigen omgeving worden geïnstalleerd. De afweging is er vaak een tussen ontzorgen (cloud) en controle c.q. vertrouwen (zelf). In enkele gevallen maken beperkingen van uw bestaande partnersystemen een onderdeel uit van de afweging.


Is OpenWave een browser toepassing?

Ja. Het werkt met de belangrijkste versies van de bekende browsers. Met de standaardinstellingen. Een actuele lijst is beschikbaar. Er zijn geen browser-plugins nodig zoals flash, java of silverlight, want dit geeft al snel problemen met compatibiliteit en systeembeheer.