Gebruikers

Gebruikers vormen de community van OpenWave, wat is hun mening?


“Op de toekomst voorbereid”

Omgevingsdienst Regio Arnhem, Rivierenland en Veluwe IJssel

Onze wens: een betere en toekomstbestendige inrichting van de informatievoorziening voor de uitvoering van onze VTH-taken.
We hebben samen de aanbesteding gedaan en gekozen voor OpenWave, in onze ogen een toekomstbestendige oplossing. De samenwerking met de leverancier REM Automatisering was goed. We hebben het systeem samen ingericht en vormgegeven met behoud van couleur locale. Ten tijde van Corona is het ons gelukt om online mooie nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en te implementeren. Door de korte communicatie- en beslislijnen, een resultaatgerichte houding van alle betrokkenen en co-creatie hebben we het beste bij elkaar naar boven gebracht.
Vanaf januari 2021 werken de drie OD’s volledig met OpenWave. Samen met REM en de ‘OpenWave community’ bouwen we mee aan de doorontwikkeling van OpenWave.’


“Cocreatie werkt”

Omgevingsdienst De Vallei

Henk-Jan Baakman, Directeur

De ODDV is enthousiast over OpenWave omdat het aansluit op de wijze waarop wij willen werken. Door cocreatie met o.a. ODIJmond en ODAchterhoek hebben wij een sturende invloed op de ontwikkeling van het systeem.In korte tijd is nu de webversie ontwikkeld. Adviseurs, inspecteurs en latende gemeenten hebben nu overal en direct toegang tot de actuele gegevens, zonder dure verlengde-kabel verbindingen voor werken op afstand. Dat werkt efficiënter en bespaart elk jaar weer veel kosten.


“Eenvoudig in gebruik!”

Omgevingsdienst IJmond

Kenneth Brouwer, Applicatiebeheerder

Samen met o.a. OD De Vallei heeft IJmond de browserversie van OpenWAVE medeontwikkeld en gefinancierd. IJmond heeft daarnaast de koppelingsdriehoek OpenWave – DMS – Digitale Checklisten geïnitieerd. De manier waarop dat tot stand is gekomen spreekt ons geweldig aan. Afspraken met de ontwikkelaar REM Automatisering zijn duidelijk en worden nagekomen. Én, heel belangrijk, het product behoudt die prettige eenvoud om mee te werken.


“Korte lijnen!”

Omgevingsdienst Achterhoek

Malou Oudenampsen, Informatie manager

Begin 2015 tekenden Petra van Oosterbosch van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en Paul de Boer van REM de overeenkomst tot implementatie van OpenWave in the Cloud. Malou: Tijdens de implementatie was REM veel op locatie aanwezig. Dit was erg fijn, want hierdoor konden eventuele problemen meteen worden meegenomen in de volgende release. Support bij REM betekent direct contact met een medewerker die kennis van zaken heeft én snel kan schakelen. De lijnen zijn kort en bij vragen over de software hebben we technische specialisten snel aan de lijn. We weten daardoor meteen waar we aan toe zijn. Juist tijdens het implementatietraject was dat een prettige ervaring.
Meer OpenWave gebruikers