OpenWave VTH Zaaksysteem

Voor gemeente en RUD eenvoudig de beste!

MobileImage

OpenWave biedt antwoord op vragen van de moderne Overheid:

Hoe zorgen wij voor een modern VTH-Zaaksysteem geschikt voor zowel gemeenten als RUD’s?

OpenWave is een van de best ontwikkelde VTH-Zaaksystemen op de markt. Meer dan 20 jaar gebruikerservaring is verwerkt tijdens voortdurende innovatie. Beschikbaar als webversie en leverbaar als SAAS. Bewezen in de praktijk bij een enthousiaste gebruikersgroep met inmiddels drie omgevingsdiensten. OpenWave is hét antwoord op de veranderende eisen bij omgevingsvergunningen en vanaf 2018 de nieuwe omgevingswet, de uitwisseling van vth-gegevens tussen gemeenten en omgevingsdiensten en de communicatie met ketenpartners.

Hoe voldoen we aan al die eisen die aan de moderne overheid gesteld worden?

Klantgerichtheid, gebruik maken van open standaarden en open source waar mogelijk en ook groen en sociaal ondernemen zijn vanzelfsprekende eisen. OpenWave is precies daar op gericht. Dit VTH systeem is echte opensource en werkt met open standaarden. OpenWave houdt uw kosten laag, is licentievrij en door de community geïnitieerde ontwikkeling komt meteen beschikbaar als open source. Instappers profiteren daardoor optimaal met steeds de meest volledige versie. Gedeelde ontwikkeling, ‘best gejat’, hergebruik en duurzaam, allemaal termen van toepassing op OpenWave!

Hoe houden we onze Ict inzet beheersbaar en betaalbaar?

OpenWave is mede dankzij de inspanningen van de aangesloten omgevingsdiensten beschikbaar als echte browsertoepassing en als SAAS. De Ict afdeling kan daarmee vrijwel geheel worden ontzorgd. Geen eigen server, geen technisch beheer van applicaties en databases, geen kopzorgen over beveiliging. De vaste jaarlijkse kosten zijn bijzonder laag, nog extra versterkt door gebruik van de hoogwaardige PostgreSQL Opensource database.

Hoe gaan we om met flexibel werken, werken op locatie en communicatie met externe partijen?

OpenWave in the cloud biedt alle mogelijkheden om 24/7 op welke locatie dan ook te werken met OpenWave. Up-to-date gegevens en daaraan gekoppelde systemen als Digitale Checklisten of het DMS geven extra power. Ook ketenpartners kunnen met eigen rechten toegang krijgen tot OpenWave. Het uitwisselen van gegevens middels Open standaarden als StUF-Zkn en Zaak-Document services met systemen van ketenpartners is geregeld.