Roadmap

OpenWave ontwikkeling

Van VTH-online naar leefomgevingsysteem

OpenWave is uitgegroeid tot een zeer compleet VTH-zaaksysteem. Koppelingen volgens landelijke standaarden (KING) zijn aanwezig met OLO, GVOP naar overheid.nl, BAG, GBA en NHR, DMS en zaaksystemen. Meer pakketgerichte koppelingen zijn er naar Alfresco, Decos, Corsa, BRIS, Geonovation Kaartviewer, Digitale Checklisten, Ruimtelijkeplannen.nl en het financieel systeem (leges).

OpenWave; plaats- en tijdonafhankelijk werken

OpenWave is klaar voor werken in de browser, ook als SAAS. Belangrijk, want samenwerking in de keten, de RUD’s, Het Nieuwe Werken, het zijn ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om locatie-, platform- en tijd-onafhankelijk aan gemeenschappelijke zaken te kunnen werken.

Open Source staat bij ons ook voor duurzaam en hergebruik

Zo hebben we het mogelijk gemaakt dat OpenWave naast Oracle, net zo goed of zelfs beter draait op de licentievrije OS PostgreSQL database. Ook ondersteunt OpenWave naast MS-Word het Open Document Format. Actuele standaard koppelvlakken volgens StUF formaat worden waar mogelijk ingezet. Elke ontwikkeling wordt één keer betaald en daarna vrijgegeven als Open Source.

Communicatie met partners vanzelfsprekend

De Wave-webservices voor het ophalen en invoeren van data door derden breiden zich snel uit. Nieuwe Wave-Apps op deze webservices, uiteraard ook op tablets inzetbaar, maken onafhankelijk werken in de browser vanzelfsprekend.

Intelligent inspelen op de nieuwe Omgevingswet

Wetgeving bepaalt voor een belangrijk deel de richting die we op gaan. Zo is de Omgevingswet opnieuw een grote stap in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven die de werkprocessen zal gaan beïnvloeden. Ook de veranderende rol van gemeenten maakt aanpassingen noodzakelijk.

Meedenken bij koppelingen

De integratie met Geosystemen wordt steeds belangrijker. Kaarten zullen in het dagelijkse werk een grotere rol gaan spelen.
Actueel zijn de koppelingen naar webapplicaties die, via toetsing- en controle protocollen, ondersteunend kunnen zijn bij plantoetsing en cyclische inspecties. Hier kan een verbeterslag veel tijd besparen.