Roadmap

OpenWave ontwikkeling

Van VTH-online naar leefomgevingsysteem

OpenWave is uitgegroeid tot een zeer compleet VTH-zaaksysteem. Koppelingen volgens landelijke standaarden zijn aanwezig met OLO, DSO, Samenwerkingsruimte, DROP, BAG, GBA en NHR, DMS en zaaksystemen.

Meer pakketgerichte koppelingen zijn er met o.a. Onlyoffice, Djuma, OpenSatisfaction, Decos, Corsa, Geonovation Kaartviewer, Digitale Checklisten, Inspectieview en financiële systemen (leges).

OpenWave; plaats- en tijdonafhankelijk werken

OpenWave is een online systeem in de browser. Belangrijk, want samenwerking in de keten is voor Omgevingsdiensten, gemeenten en provincies en andere betrokkenen een must. De DSO en dergelijke ontwikkelingen maken het noodzakelijk om locatie-, platform- en tijd-onafhankelijk aan gemeenschappelijke zaken te kunnen werken.

Open Source staat bij OpenWave ook voor duurzaam en hergebruik

OpenWave wordt in cocreatie met de community van gebruikers ontwikkeld. Het resultaat is open, veilige, controleerbare software waarmee ieder bevoegd gezag zijn VTH processen kan afhandelen. Zo worden publieke middelen geïnvesteerd in publieke oplossingen, kennis en kunde.

Er is één broncode, die voor iedereen beschikbaar is. Met veel mogelijkheden voor personalisatie. Alle verbeteringen komen direct ten goede aan alle gebruikers. Er zijn géén licentiekosten. REM Automatisering vormt hierin de enthousiaste spil, als founder en donateur van de code in 2009. Diensten kunnen op de normale manier worden afgenomen.

Intelligent inspelen op de nieuwe
Omgevingswet en DSO

Wetgeving bepaalt voor een belangrijk deel de richting die we samen op gaan. Met de DSO verlaten we de periode met vele soorten vergunningsaanvragen en behandelende afdelingen. De Omgevingswet, Omgevingdiensten en zaakgericht werken, maken samen dat alle omgevingszaken in één module worden behandeld. Vanzelfsprekend gebeurt dit conform de voorgeschreven referentiearchitectuur. OpenWave verwerkt daarin de STAM-berichten tot zaken die zijn te koppelen aan dossiers in de landelijke samenwerkingsfunctionaliteit.

Een ander groot project in 2022 voor OpenWave is het aanleveren van gegevens aan het landelijk Register Externe Veiligheid. De ontwikkelingen met betrekking tot DSO gaan naar verwachting nog enige tijd door voor verbeteringen in het algemeen en specifiek voor bijvoorbeeld reroutering, Wet Kwaliteit Bouwen.