OpenWAVE heeft zich reeds ruimschoots bewezen in de praktijk bij diverse gemeenten en twee RUD’s.

OpenWAVE is het Open Source pakket voor Vergunning, Toezicht en Handhaving gebouwd voor de Omgevingsvergunning en vrijwel alle andere soorten Vergunningen, op basis van het beproefde WAVE vergunningensysteem dat sinds 2002 op de markt is.

Open source

Open Source, dat betekent o.a. dat iedereen het zonder restricties kan downloaden vanaf deze site. OpenWAVE sluit functioneel en technisch aan bij het Omgevingsloket Online en (landelijke) basisregistraties. Het ondersteunt het hele proces van vooroverleg tot vergunningverlening, inclusief bezwaar en beroep, publicatie, inspectie en integrale handhaving.

OpenWAVE de oplossing voor de RUD

De omgevingsdiensten IJmond en De Vallei werken met OpenWAVE om alle taken en bevoegdheden naar behoren uit te kunnen voeren. Alle latende gemeenten en hun adressen en inrichtingen zijn beschikbaar in OpenWAVE.

OpenWAVE is aangepast aan de eisen voor een RUD en ondersteunt o.a. communicatiemogelijkheden middels StUF die het systeem zowel geschikt maken als lokaal VTH als ook als centraal RUD registratiesysteem.

Deze RUD’s zijn momenteel de aanjagers voor de doorontwikkeling van de webversie en nieuwe specifieke functionaliteit voor inspectie en handhaving op locatie.

Web Versie

Inmiddels is ook een webversie gereed met zeer krachtige Handhaving- en inspectiefunctionaliteit voor gebruik op locatie met Ipad, tablet of laptop.
OpenWAVE is leverbaar als SAAS compleet met uitstekende opensource database en alle gewenste koppelingen volgens de meest actuele open standaarden.

Bekijk de features »